ประกันชีวิตควบลงทุน mOneplus sure

ประกันชีวิตการลงทุนmOneplussure

ประกันชีวิตควบการลงทุน mOne Plus Sure

วางแผนส่งต่อความมั่นคง ความมั่งคั่งให้กับลูกหลาน  ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุน mOne Plus Sure ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวเลือกความคุ้มครองได้สูง  เหมาะกับเป็นมรดกให้กับลูกหลาน ถึงแม้จะมีโรคประจำตัว ก็สามารถทำได้ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ  วางแผนสร้างมรดก ความมั่นคงให้กับลูกหลานได้ทันที 

รายละเอียดประกันควบการลงทุน mOne Plus Sure

ประกันชีวิตควบการลงทุน mOne Plus Sure จ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนไปพร้อมกัน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร

ประกันชีวิตควบการลงทุน แตกต่างกับประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร?

เบี้ยประกันชีวิต

ประกันชีวิตทั่วไป = เป็นเบี้ยคงที่ คำนวณตามเพศและอายุในวันที่ทำประกัน

ยูนิตลิ้งค์ = เลือกเบี้ยประกันได้เอง มีความยืดหยุ่นสูง สามาถเพิ่มหรือลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยได้

เบี้ยประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตทั่วไป = เบี้ยเพิ่มตามอายุ และทำให้เบี้ยที่จ่ายจริงเพิ่มขึ้นด้วย

ยูนิตลิ้งค์ = เบี้ยที่จ่ายจริงคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ ถึงแม้เบี้ยสุขภาพจริงๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะการตัดเบี้ยประกันสุขภาพเป็นแบบ

UDR คือจะตัดค่าเบี้ยจากหน่อยลงทุน ส่วนเบี้ยประกันที่จ่ายยังคงที่

ความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตทั่วไป = คุ้มครองชีวิตตามยอดเงินที่แน่นอนตามที่ระบุในกรมธรรม์

ยูนิตลิ้งค์ = มีโอกาสรับความคุ้มครองชีวิตสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยหากมูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น

นโยบายการลงทุน

ประกันชีวิตทั่วไป = บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้นำเงินไปลงทุน โดยกำหนดผลตอบแทนแบบแน่นอนให้กับผู้เอาประกัน

ยูนิตลิ้งค์ = ผู้เอาประกันเป็นผู้เลือกการลงทุนในกองทุนรวมเอง โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินไปซื้อกองทุนรวมตามที่ผู้ทำประกันเลือก

ไว้ (เลือกได้เฉพาะกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตคัดเลือกมาแล้ว)

ผลตอบแทน

ประกันชีวิตทั่วไป = มีผลตอบแทนแต่ละแบบประกันเป็นจำนวนเงินแน่นอน มักได้ผลตอบแทนไม่สูงนักเพราะเป็นแบบที่รับความเสี่ยงต่ำ

ยูนิตลิ้งค์ = มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน เนื่องจากเป็นการเลือกลงทุนเอง ผู้เอาประกันจึงเป็นผู้รับความเสี่ยง

การลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตทั่วไป = ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทแรก โดยในแสนแรก

นี้จะรวมประกันสุขภาพได้สูงสุด 25,000 บาท

ยูนิตลิ้งค์ = ในยูนิตลิ้งค์จะประกอบด้วยเบี้ยประกันส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกับส่วนที่เป็นเงินลงทุน การลดหย่อนภาษีจะใช้ได้เฉพาะเบี้ยใน

ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ส่วนเบี้ยที่เป็นเงินลงทุน

ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

การถอนเงินมาใช้

ประกันชีวิตทั่วไป
การนำเงินออกมาใช้มี 2 วิธี คือ
1. โดยการกู้กรมธรรม์แบบมีดอกเบี้ย โดยกู้ได้ในกรณีที่กรมธรรม์มีมูบค่าเงินสด
2. โดยการเวนคืนกรมธรรม์ โดยความคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมทั้งหมดจะสิ้นสุดลง

ยูนิตลิ้งค์ = สามารถถอนเงินลงทุนในกรมธรรม์ออกมาใช้บางส่วนได้แบบไม่มีดอกเบี้ย โดยยังได้รับความคุ้มครองตามปกติ หากต้องยังคงมีมูลค่าการลงทุนเหลือเพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรมธรรม์

การเปิดเผยค่าใช้จ่าย

ประกันชีวิตทั่วไป = มีค่าใช้จ่ายในตัวกรมธรรม์แต่ไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ

ยูนิตลิ้งค์ = เปิดเผยค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ อย่างละเอียด


สนใจทำประกันติดต่อ

กมลพรรณ  รามาดอส (จอย)

ที่ปรึกษาประกันชีวิต

ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 6101021270

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้